İletişim

Tehlikesiz atıklar ile ilgili mevzuat

Tehlikesiz ve İnert Atıklar ile ilgili mevzuat, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 05/10/2016 tarih ve 145.16 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanım Tebliği" uyarınca Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesisi Lisansı almıştır.

Mevzuata göre;

  • Tehlikesiz ve inert atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza . indirilmesi,
  • Atık miktarının azaltılması, geçici depolanması,
  • Geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması esastır.
  • Tehlikesiz atık üreticileri tarafından oluşturulan tehlikesiz atıklar oluştuğu noktalardan konteyner sistemi ile veya yerinde alım ile araçlarımızla alınarak, toplama-ayırma belgeli tesislerimize getirilir, atıklar cinslerine göre ayrıştırıldıktan sonra preslenir ve geri dönüşüm tesislerine sevk edilir.

Tesise getirilen bu atıklar, Atık Yönetiminin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-IV'üne göre madde 4.1.1'de listelenmiştir.

Tesise gelen hurda metal nitelikli atıklar genel olarak şu şekildedir:

  1. Ömrünü tamamlamış ve sökülen tesislerden çıkma metal atıkları,
  2. Sanayi tesislerinin imalat kırpıntıları, döküntüleri,
  3. İnşaat atıkları,
  4. Piyasaya sürülmemiş imalat atıkları, hatalı ürünler,
  5. Ömrünü tamamlamış metal malzemeler,

Tesisimizde bu tür hurdalar kesim, ayırma, gibi fiziki işlemlerden geçerek geri dönüşüme hazır hale getirilir.. Böylece metal hurdalarını anlaşmalı fabrikalara göndererek geri kazanımları sağlanır.

Firmamız yılda 750.000 ton hurda metal işleme kapasitesine sahip tesisimizde; Demir-Çelik, Paslanmaz Çelik, Alüminyum, Bakır, Pirinç, Krom, Nikel, Çinko v.b. gibi metal hurdaları da toplanmakta olup, aynı zaman da inşaat demiri alım ve satımı da yapmaktadır.