İletişim

Tehlikesiz atıklar ve kodları

Atık Kodu | Atık Tanımı

02 01 | Tarım, Bahçivanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıkta Kaynaklanan Atıklar

 • 02 01 04 | Atık plastikler (ambalajlar hariç)
 • 02 01 10 | Atık metal

07 02 | Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

 • 07 02 13 | Atık plastik

10 11 | Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları

 • 10 11 03 | Cam elyaf atıkları

11 05 | Sıcak Galvanizleme İşlemleri Atıkları

 • 11 05 01 | Katı Çinko

12 01 | Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar

 • 12 01 01 | Demir metal çapakları ve talaşları
 • 12 01 02 | Demir metal toz ve parçacıklar
 • 12 01 03 | Demir dışı metal çapakları ve talaşları
 • 12 01 04 | Demir dışı metal toz ve parçacıklar
 • 12 01 05 | Plastik yongalar ve çapaklar
 • 12 01 21 | 12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

16 01 | Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) Ömrümü Tamamlamış Araçlar ve Ömrünü Tamamlamış Araçların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar

 • 16 01 12 | 16 01 11 dışındaki fren balataları
 • 16 01 16 | Sıvılaştırılmış gaz tankları
 • 16 01 17 | Demir metaller
 • 16 01 18 | Demir olmayan metaller
 • 16 01 19 | Plastik
 • 16 01 20 | Cam

17 02 | Ahşap, Cam ve Plastik

 • 17 02 02 | Cam
 • 17 02 03 | Plastik

17 04 | Metaller (Alaşımları Dahil)

 • 17 04 01 | Bakır, bronz, pirinç
 • 17 04 02 | Alüminyum
 • 17 04 03 | Kurşun
 • 17 04 04 | Çinko
 • 17 04 05 | Demir ve çelik
 • 17 04 06 | Kalay
 • 17 04 07 | Karışık metaller
 • 17 04 11 | 17 04 10 dışındaki kablolar

19 10 | Metal İçeren Atıkların Parçalanmasından Kaynaklanan Atıklar

 • 19 10 01 | Demir ve çelik atıkları
 • 19 10 02 | Demir olmayan atıklar

19 12 | Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Atıkların Mekanik Arıtımında (Örneğin Ayrıştırılması, Ezilmesi, Sıkıştırılması, Toprak Haline Getirilmesi) Kaynaklanan Atıklar

 • 19 12 01 | Kağıt ve karton
 • 19 12 02 | Demir metali
 • 19 12 03 | Demir dışı metal
 • 19 12 04 | Plastik ve lastik
 • 19 12 05 | Cam

20 01 | Ayrı Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Hariç)

 • 20 01 01 | Kağıt ve karton
 • 20 01 02 | Cam
 • 20 01 10 | Giysiler
 • 20 01 11 | Tekstil ürünleri
 • 20 01 39 | Plastikler
 • 20 01 40 | Metaller